ความเห็น 2994619

โลกและชีวิต (143) ยิ่ง...

เขียนเมื่อ 

อ่านหนังสือนับพันเล่ม

ไม่เท่ากับการเดินทางและการปฏิบัติจริงเลยนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ