ความเห็น 2994468

ชะเอมป่า...อ้อยแสนสวน...

เขียนเมื่อ 

เอามาทำกับข้าวคงอร่อยน่าดู

แถวบ้านหายากมากแล้วครับ

สงสัยจะสูญพันธุ์