ความเห็น 2994463

"คนธรรมดา" ... (O2 Inspire : วินัย พัดสอน)

เขียนเมื่อ 

เห็นหนังสือเล่มนี้แล้วครับ

แต่ยังไม่ได้ซื้อ

รอคนธรรมดาแต่เขียนแบบไม่ธรรมดามาเขียนให้อ่านก่อน

555