ความเห็น 2994445

ชะเอมป่า...อ้อยแสนสวน...

เขียนเมื่อ 

เคยเห็นต้นและผลชะเอมป่าที่สวนป่าของยายธีแล้ว แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ากินได้จึงไม่ได้เก็บเอามาจิ้มน้ำพริกจ้ะ