ความเห็น 2994385

ถอดบทเรียนการอบรมป้องกันภัยทางเพศ : เมื่อผู้หญิงลุกขึ้นสู้กับภัยทางเพศ (ตอนที่ 1)

เขียนเมื่อ 

ชาวกรีนไลฟ์ภูมิใจมากครับที่ครูยอด

และคณะครูซึ่งล้วนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

ได้สละเวลาไปทุ่มเทสอนให้ครับ