ความเห็น 2994142

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะ สนับสนุนคนเมืองลุงทำงานนี้ให้สำเร็จ

ช่วยขยายความ "ธรรมนูญสุขภาวะตำบล" และ "ตำบลสุขภาวะ" หน่อยสิคะลูง