ความเห็น 2993942

โลกและชีวิต (143) ยิ่ง...

เขียนเมื่อ 

สุดท้ายคือปัญญา ใช่มั้ยครับ