ความเห็น 2993665

มรณานุสติที่แสนจะใกล้ตัว บทเรียนที่ไม่อยากให้เกิด...

เขียนเมื่อ 

เส้นทางธรรม กับเส้นทางใจเรา มันย่อมเดินสวนทางกันเสมอ  ครับ  เข้าใจ รับรู้ ปล่อยวางได้ ย่อมรู้ว่า นั้นคือ ทางของมัน ดั่งสายน้ำ ที่ไม่ใยดีกับใคร ตามธรรมชาติ แต่เป็นบ้าน ที่หาอาหารให้สัตว์มากมาย

ใครที่จากไป ใจยังผูกพัน เหมือนสายน้ำแห่งธรรม ที่เราชอบความชุ่มเย็นของมัน จงอาบน้ำ ดื่มน้ำเพื่อชำระตนให้สดชื่น ตื่นตัวทุกวันครับ

ขอแสดงความเสียใจครับ