ความเห็น 2993559

วันที่ (31/11/2557) ปฐทนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เขียนเมื่อ 

ทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องนะครับ

จดเอาไว้ สิ่งดีทำต่อไป สิ่งไม่ดีก็แก้ไข ;)...