ความเห็น 2993507

การเกิดใหม่ในยุคอดีตเป็นไปได้หรือไม่

เขียนเมื่อ 

...น่าสนใจมากในเรื่องนี้นะคะ...