ความเห็น 2993367

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ฐานข้อมูล (ระบบบริหารจัดการข้อมูล)

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับ  เพชรน้ำหนึ่ง
เห็นด้วยกับวาทกรรมนี้ครับ การบริหารจัดการที่ดี..ส่งผลให้เกิดผลดี

ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จขนานแท้
ฐานข้อมูลที่ทำขึ้น อีกสถานะก็คือจดหมายเหตุดีๆ นั่นเอง ครับ