ความเห็น 2992748

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ฐานข้อมูล (ระบบบริหารจัดการข้อมูล)

เขียนเมื่อ 

เป็นหลักสูตร  ที่ดีมากๆๆ นะคะ  ได้เห็นภาพ  เห็นความตั้งใจ  ของผู้มาร่วมกิจกรรม  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ใส่ใจ   แล้ว  ===> สุดท้าย   .... ผลลัพธ์ของการประเมินผลโคลงการ   "สำเร็จตามวัตถุประสงค์"   แน่ๆๆค่ะ  นั้นคือ เกิดประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพ   นะคะ

ขอบคุณค่ะ