ความเห็น 2992679

ดอกลำดวน...บานกลางฤดูหนาว

เขียนเมื่อ 

เพราะบ้านนี้มีแต่ความสุข..จิตใจเมตตาดอกลำดวนจึงมาชูช่อให้ชื่นชมนัคะน้องบ่าว