ความเห็น 2992403

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

เขียนเมื่อ 

การอบรมวันที่ 4 ต.ค. ทำให้รู้สึกประมวลผลได้ว่านี่คือการอบรมที่เปรียบเสมือน MINI MBA สำหรับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ไม่สามารถหาเรียนจากข้างนอกได้ ความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นระดับผู้นำ ทำให้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มาก เพื่อให้มองเห็นทิศทางเดียวกัน