ความเห็น 2991767

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

ถ้าหนูมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน  แล้วมีแผนดำเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องหนูก็จะมีความสุขที่แท้จริง พยายามใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำกำการดำเนินชีวิตต่อไปนะหนู