ความเห็น 2991695

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ รัฐบาลไทย ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

เขียนเมื่อ 

แผนผัง..วาดไว้สวยงาม..ดูดีเสมอ..

ดูเหตุการณ์..วันนี้..(บ้างรึเปล่า..เอ้อๆๆ)..เราทำอะไรกันอยู่....