ความเห็น 2991470

เลิก “สุรา” พา “วัว” กลับบ้าน....นวัตกรรมเลิกเหล้าของชาวบ้านนาดี

เขียนเมื่อ 

ส่วนสำคัญคือมาจากแนวคิดของชาวบ้านที่ร่วมกันคิดจากทุนที่ชุมชนมีอยู่

ไม่ได้มาจากคำสั่งเบื้องบน จึงเกิดผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลง

ที่น่าสนใจคือกิจกรรมนี้จะยั่งยืนได้นานแค่ไหนค่ะ