ความเห็น 2991167

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : เราเดินทางไกล เพียงเพื่อจะกลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ชอบใจ...วิถีชาวบ้าน

-ผมชอบ..

-ขอบคุณครับ