ความเห็น 2990865

เทศกาลทะเลาะกัน ตอน “ เกรดเทอมต้นออกแล้วครับแม่”

เขียนเมื่อ 

ฉากข้างบน ถ้าเปลี่ยนเป็น 

"ต้น เล่นเกมอะไรน่ะลูก สนุกมั้ย แม่ขอดูด้วยได้มั้ย" ถ้าดูแล้วก็จะพอเข้าใจว่าลูกเล่นเพราะอะไร ถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามดูว่า เกมนี้สนุกตรงไหน เราคิดว่าอย่างไร 

ขั้นนี้คือการ พยายามทำความเข้าใจความคิดของลูก แล้วหากเราทำสม่ำเสมอ โอกาสที่ลูกจะฟังเราจะมีมากขึ้น และโอกาสที่ลูกจะแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ว่า เกิดอะไรขึ้นจึงเรียนได้อย่างที่เป็น ซึ่งเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ เชื่อว่าลูกเองก็คงไม่อยากให้ผลออกมาเป็นอย่างนั้น แต่ไม่รู้วิธีที่จะทำให้ดีขึ้น เพราะการที่เราบอกให้อ่านหนังสือเรียน หยุดเล่นเกม ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาว

ถ้าพ่อแม่ใช้แต่ความคิดเห็นของตัวเอง โดยไม่รู้ว่าลูกคิดอย่างไร ก็ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมลูกจึงไม่อยากเรียนให้ได้คะแนนดี ลูกคะแนนไม่ดีเพราะปัญหาอะไร ลูกเข้าใจหน้าที่และสิ่งที่เขาต้องทำ และเห็นคุณค่าของการทำหน้าที่หรือไม่

สิ่งเหล่านี้สร้างไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะ เราต้องสร้างพ่อแม่ที่เข้าใจลูกมาตั้งแต่ต้น เราจึงจะได้เด็กที่เข้าใจตนเองในวัยรุ่น 

คุณครูก็คงมีภาระหน้าที่มากมาย หากมุ่งแต่การทำหน้าที่ในการสอนวิชาการ แต่ไม่ได้สนใจสอนวิชาชีวิตให้นักเรียนไปด้วย ก็คงยากที่่จะจัดการช่วยเหลือให้นักเรียนรู้จักตัวเอง 

ปัญหาที่เห็นชัดๆก็คือ การที่พ่อแม่ และเด็กไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ไม่ตระหนักว่าอะไรคือจุดดี จุดด้อยของตัวเอง ทำให้หมุนวนไปตามสังคมแห่งการแข่งขัน โอกาสที่จะภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองก็ยิ่งน้อยลงค่ะ 

เราคงต้องมีโรงเรียนพ่อแม่กันก่อน เราจึงจะได้เด็กที่พร้อมสำหรับโลกในวันต่อๆไป เพราะผู้ใหญ่ทุกวันนี้ก็มีปัญหาไม่ได้น้อยไปกว่าเด็กๆเลยค่ะ