ความเห็น 2990818

เทศกาลทะเลาะกัน ตอน “ เกรดเทอมต้นออกแล้วครับแม่”

เขียนเมื่อ 

ครูเองก็มีภาระสอนเนื้อหาส่วนที่รับผิดชอบ


ภาระดูแลเด็กในห้อง ในหน้าที่ของครูประจำชั้น 

ก็หนักหนาเพราะมีจำนวนเด็กต่อห้องเกินความเหมาะสม


งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากการตรวจโรงเรียนบ้าง ชุมชนผู้มีอุปการะคุณบ้าง

ครูที่ขยันๆจะได้รับมอบหมายงานอื่นๆอีก เช่นร้านค้าสหกรณ์ 


ไหนจะภาระครอบครัวของครูเองที่ต้องดูแล


ข้อจำกัดหลายๆอย่าง

ทำให้เด็กที่ดูแลง่าย ปัญหาน้อยก็ได้รับการดูแลไป

เด็กที่ต้องการกำลังแรงกายแรงใจในการดูแลก็ถูกจัดลำดับไว้ถัดไป 

ซึ่งอาจไม่ทันการณ์....(มีต่อ)