ความเห็น 2990814

เทศกาลทะเลาะกัน ตอน “ เกรดเทอมต้นออกแล้วครับแม่”

เขียนเมื่อ 

นักเรียนมัธยมต้นเป็นช่วงวัยรุ่น
กำลังค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเอง
หากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือถูกทาง
เด็กก็สามารถภูมิใจในตนเอง รับรู้ความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง
รับรู้ความแตกต่างและยอมรับคนอื่นๆรอบตัว

แต่จากบทความ เรื่องพหุปัญญาทั้ง 9 ด้าน ของ Howard Gardner
บันทึกโดย เทพพิทักษ์ พัฒน์ช่วย ที่

http://www.kroobannok.com/blog/30129

ระบบการศึกษาอาจไม่สามารถตอบสนองจุดนี้ทั้งหมด
ทำให้เด็กที่มีความถนัดบางอย่าง ไม่ถูกวัดคุณค่าออกมา
ให้ครู เด็ก ผู้ปกครอง รับรู้ความสามารถและ ระดับการพัฒนาได้
เกรดออกมาว่าเรียนไม่เก่ง ครูและเพื่อนก็บอกอย่างนั้น ผู้ปกครองก็เครีอดกับเรื่องนี้

เด็กที่เคยคิดว่าตัวเองมีความสามารถก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อตัวเองไปด้วย


ทุกข์จึงเกิดขึ้นในใจวัยรุ่น

เขาต้องแก้ไขเยียวยาตนเอง ด้วยเพื่่อน ด้วยเพลง ด้วยเกม
ต้องแสดงพฤติกรรมเสี่ยง ความกล้าบ้าบิ่น
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ถ้าพลาด ปัญหาหลายอย่างอาจเกิดตามมา

การเข้าใจวัยรุ่นของครู และผู้ปกครอง ตั้งแต่ต้นช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้มาก แต่......