ความเห็น 2990813

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

น้องดร.ขจิต

* สวัสดีค่ะ ยินดีมากที่น้องชายจิตอาสาคนนี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ในหลายโรงเรียน...นี่คือแบบอย่างที่ดีในการเสริมหนุนการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังก้าวสู่ความเป็นจริงในช่วงนี้ค่ะ