ความเห็น 2990624

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

นายคำพอง ขวัญทอง
IP: xxx.51.145.104
เขียนเมื่อ 

๑.การเสนอข้อมูลส่วนตัวประกอบการพิจารณา  ในวันนี้  อาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๐.๕๔ น......เร่งเร้า ...เร่งรัด...ให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ ๒๔๙๔  กบข.undo....ก่อนสิ้นปี ๒๕๕๗ นี้....ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ...ขอรับ...?

***อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต.. ข้าราชการบำนาญ อดใจรอ หายใจไว้ให้ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้องยังไม่ตาย....?

บทสรุป ปัญหาข้อสงสัยนายคำทอง...ที่ร้องเรียนในครั้งนี้ มีดังนี้ เปรียบเทียบ พ.ร.บ.บำนาญ ๒๔๙๔ --- VS --- กบข.๒๕๔๐

อดีต-ปัจจุบัน ข้อมูลที่ ๑ คิดเวลาราชการตั้งแต่วันเกษียณ ๑ ต.ค.๒๕๔๓ –๓๐ ก.ย.๒๕๕๗...กรมบัญชีกลาง—VS-- กบข.เวลา ๑๖๘ เดือน

นายคำทอง บำนาญสูตรเดิม ได้ 22,609.044 X168 = 3,798,319.392 บาท (ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง*

-บำนาญ กบข.15,413.77X168 =2,589,513.36 บาท + รับเงินสดจาก กบข.ไป 412,,647.18 บาท

รวมรับจาก กบข.ไป ๒ รายการเป็นเงิน 3,002,160.54 บาท ตัวตั้ง 3,798,319.392 บาท ลบ -3,002,160.54 บาท

สิทธิประโยชน์ ควรได้รับ จำนวน +796,158.872 บาท* หน่วยงานรับผิดชอบ กบข.** เด้ง ๒

ข้อมูลที่ ๒ คิดเวลาราชการตั้งแต่วันเกษียณ ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ กรมบัญชีกลาง—VS-- กบข.เวลา ๑๒๐ เดือน

ก.นางคำเงิน บำนาญ 22,924.00 X 120 =2,750.880.00 บาท(ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง*

-บำนาญ กบข. 15,956.38 X 120 = 1,914,765.60 บาท + รับเงินสดจาก กบข.ไป 539,,447.00 บาท

รวมรับจาก กบข.ไป ๒ รายการเป็นเงิน 2,454,212.60 บาท ตัวตั้ง 2,750,880.00 บาท ลบ -2,454,212.60 บาท

สิทธิประโยชน์ ควรได้รับ จำนวน บวก+296,667.40 บาท* หน่วยงานรับผิดชอบ กบข.** เด้ง ๒

ข้อมูลที่ ๓ ก. เงินสะสมนำมาคิดระยะเวลา ๑๖๘ เดือน นายคำทอง จำนวน 33,445.41 บาท พร้อมดอกผล....?

ข. เงินสะสมนำมาคิดระยะเวลา ๑๒๐ เดือน นางคำเงิน จำนวน 36,627.80 บาท พร้อมดอกผล......?

รวม ก.+-ข. ทั้ง ๒ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง และ กบข. เด้งที่ ๓ ***

อนาคต ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปบำเหน็จตกทอดให้ทายาทเมื่อตาย...แต่ยังไม่ตาย...?

นายคำทอง บำนาญสูตรเดิม ได้ 22,609.044 X30 = 678,271.32 บาท (ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ

-บำนาญ กบข. 15,413.77 X 30 = 462,413.10 บาท ส่วนต่างบวก +215,858.22 บาท

นางคำเงิน บำนาญสูตรเดิม ได้ 22,924.00 X 30 =687,702.00 บาท(ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ)

-บำนาญ กบข. 15,956.38 X 30 = 478,691.40 บาท ส่วนต่างบวก +209,010.60 บาท

ข้อมูลที่แสดงเหล่านี้นี้เป็นเพียงตัวเลขที่คิดค้นด้วยตนเอง ตามประสาครูประชาบาลบ้านนอก อาจจะถูกหรือผิด ก็ยอมรับ แต่ได้คำนวณตามหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ กรมบัญชีกลางและ กบข. ส่งให้ก่อนวันเกษียณอายุราชการ ตามประกาศเดิมจะได้รับเงินตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปก็พอมีเวลาหายใจไปอีก ..... วัน ยังไม่ตาย แต่ถ้าขยายเวลาไป ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะต้องหายใจไปอีก ๓๖๕ วัน (อัตราเสี่ยง ...... วัน VS ๓๖๕ วัน)...ก็ไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะมีบุญวาสนาอยู่ได้ไปถึงไหน เพราะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้แต่สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ภาวนาจิต ให้ตัวเอง ภรรยา และข้าราชการบำนาญ.......

ทั้ง แปดเก้า แสนกว่าคนทั่วประเทศ ขอให้ช่วยกันหายใจยาวๆ ไว้ให้ได้นานๆ ..... วัน VS๓๖๕ วัน ปีกว่าๆ คงไม่นานเกินรอนะขอรับ แต่ก็ไม่ลืมว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจจะธรรม ทุกคนหนีไม่พ้น ขอให้มีบุญวาสนานำส่งคือ การทำความดี ความดีไม่มีขาย อยากได้ทำเอา ความดีทำได้ทุกที่ ทุกเวลานาที ไม่จำกัดกาล ถ้าเราหยุดนิ่งคือเราถอยหลัง ต้องก้าวไกลให้ทันการณ์ทุกเวลานาที ละชั่ว คือ ศีล, ทำดี คือ มีสมาธิ,ใจบริสุทธ์ คือ ปัญญา...?คำถามนี้เพื่อสิทธิประโยชน์แก่

-๒-

๑ แด่ดวงวิญญาณข้าราชการบำนาญผู้ทึ่มีสิทธิตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้แต่ได้ตายไปก่อนหน้านี้ที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้

๒.ผู้ถามคำถามเหล่านี้และข้าราชการบำนาญทุกกระทรวงทบวงกรมที่ยังมีชีวิตอยู่ ณ เวลานี้กรุณาหายใจไว้นับถอยหลังไปอีกให้ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อย่าเพิ่งตาย...?

๓.เพื่ออนาคต คือการคำนวณบำเหน็จตกทอดแก่ทายาท......?

๔.เพื่อเศรษฐกิจไทยจะได้ BOOM โดยอัตโนมัติเพราะงบประมาณพร้อมจ่ายโดย กรมบัญชีกลาง และ กบข. เตรียมการไว้ ๑ ปีเต็มมาแล้วแต่มีการยึดอำนาจ จากการสร้างความวุ่นวาย กปปส./กกต./ศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้ง ๒ ก.พ.๕๗ เป็นโมฆะ...ก็มายึดอำนาจ ๒๒ พ.ค.๕๗ อีก จึงเป็นผีซ้ำดามพลอย....รัฐบาลฯอดีตนายกหญิงยิ่งลักษณ์ ที่ท่านทำไว้ดีแล้ว...*********ครับผม

สรุปได้ว่า กฎหมายฉบับนี้เดิมพันด้วยชีวิตจริงๆ ฉบับเดียวในประเทศไทย และฉบับเดียวในโลกก็ว่าได้ เพราะใช้บังคับเฉพาะผู้มีชีวิตอยู่ รอเวลาให้ กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ในที่สุดนี้ขออวยพรให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ (เลขมงคล) ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีทุกท่าน บริหารบ้านเมือง และ ผู้มีอำนาจหน้าที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ตลอดข้าราชการผู้เฝ้ารอความหวังอยู่ขณะนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอให้มีอายุ วรรณ สุขะ พละ ขอให้สิ่งศักด์สิทธิทุกท้องที่ท้องถิ่นปกป้องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดไปด้วยเทอญฯ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

คำพอง – กุหลาบ

(นายคำพอง- นางกุหลาบ ขวัญทอง)

สมาชิก กบข.รุ่นแรก ๒๗ มี.ค.๒๕๔๐

โทร./โทรสาร 0-4579-1436 มือถือ 081-660-8374. หรือ 081-600-4776,

Email;[email protected],[email protected] The BruneiTimes www.bt.com.bn(ACT1985) Searsolin.xu.edu.ph(Class 1976-77)