ความเห็น 2990241

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

Prof. Vicharn Panich

วัลลา ตันตโยทัย

อ.นุ

โอ๋-อโณ

Wasawat Deemarn

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

Dr. Ple

พ.แจ่มจำรัส

ฤทธิไกร มหาสารคาม

tuknarak

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ส.รตนภักดิ์

กุหลาบ มัทนา

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปการศึกษานี้ค่ะ

* น้อง Dr.Ple....ใช่ค่ะ การปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มจากรากฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าครูและนักเรียนในเชิงคุณธรรมและคุณภาพก่อนค่ะ.

* น้องส. รตนภักดิ์....ความหมายของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม สะท้อนการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ไม่จำกัดเพียงบุคคลในโรงเรียนเท่านั้น อย่างแนวทางของ บวร.คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่ง ที่หากดึงสังคมรอบข้าง ขึ้นไปจนถึงระดับภาคและประเทศ ย่อมนำไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะ...

* น้องผอ.ชยันต์...ยินดีมากค่ะที่ยืดอกขึ้นรับความพร้อมในการเป็นผอ.โรงเรียนที่ดีของจังหวัด...จากสถานศึกษาพอเพียง ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ..ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

* น้องกุหลาบ มัทนา....เริ่มจากโรงเรียนที่ทำได้แล้วเป็นต้นแบบจำนวนหนึ่ง ขยายผลเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์กันด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาและวิริยะ...ใน ไม่ช้าจะกระจายไปทั่วแผ่นดินอย่างแน่นอนค่ะ

* น้องอ.นุ...นับเป็นแนวปฏิบัติที่เรียบง่าย ทำได้จริง บ่มเพาะขยายผลสู่ความเป็นรากฐานของแผ่นดินค่ะ

* น้องดร.ฤทธิไกร...นตอนที่ (๒) พี่ใหญ่จะได้เล่าถึงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติที่นำเสนอโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา

* น้อง Dr.Pojana...โครงการนี้ปฏิบัติได้จริง ไม่เพียงเป็นหลักการ วัดผลได้ สร้างแรงบันดาลใจดีๆสู่โรงเรียนทั่วประเทศค่ะ

* น้องหมอ JJ....แม้โลกออนไลน์ จะเป็นส่วนเข้ามาเสริมการเรียนรู้ แต่สัมพันธภาพของครูกับนักเรียนหลังการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ย่อมจะเป็นรากฐานหลักของการศึกษาที่แท้จริงค่ะ

* น้องพ.แจ่มจำรัส....ตัวอย่างของ ๔ โรงเรียนนำร่องที่พี่ใหญ่เล่าไว้ในตอน (๒) สะท้อนชัดเจนถึงการปฏิรูปที่ไม่ไกลเกินเอื้อม..ว่างๆติดตามอ่านต่อนะคะ...