ความเห็น 2990196

​แก้“0”ก่อนติด“0”

เขียนเมื่อ 

เป็นปัญหาขึ้นหิ้งนะคะ  พี่ว่าเราต้องไปให้ถึงต้นตอ คือ ทำอย่างไรให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมาแต่น้อย  โตไปก็จะ คิดเป็น ทำเป็น เพื่อให้ได้อาวุธติดตัวไปจนตายคือเรียนรู้ตลอดชีวิต  มิฉะนั้นสังคมก็จะพบเห็นเหยื่อแบบคุณสังเวียน (ที่ไปเผาตัวเองหลังจากร้องเรียนขอความช่วยเหลือหลายครั้งเรื่องหนี้นอกระบบ) อยู่เรื่อยๆ 

การแก้ 0 ไม่แก้ 0 จึงเป็นแค่วิธีการหนึ่งในหลายๆ วิธีของระบบการศึกษานะคะ

คุณแม่พี่จบ ป ๔ แต่ลายมือสวยมาก และอ่านหนังสือทุกวัน ชอบอ่าน แม้อายุใกล้ ๘๐ แล้ว นี่คือผลผลิตที่พึงปรารถนาของการศึกษานะคะ

ชอบอ่านบันทึกของอาจารย์ค่ะ เพราะมีแง่มุมให้คิดเยอะ