ความเห็น 2990173

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

เสียดายที่ไม่เข้าร่วมโอกาสนี้จริงๆ ครับ ... เพราะติดภารกิจไปขับเคลื่อนฯ ที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ... ขอบคุณท่านที่ได้นำสิ่งดีๆ มาให้ติดตามครับ