ความเห็น 2990171

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

Key Success Factor ง่ายๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ทำ

(๑) ให้ครูรักเด็ก และ เด็กรักครู

(๒) ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อน เช่น ไม่ควรให้เด็กแข่งกันเอาที่ ๑-๒ ของชั้น แต่ให้เด็กที่เรียนเก่ง ช่วยติวเพื่อนๆที่เรียนช้า เพราะทุกคนต้องแข่งกับตัวเอง

(๓) ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำเป็นหมู่คณะ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

ร่วมทวงคืนความดีแบบไทยๆ "การศึกษาคุณค่าแท้" กลับคืนมาให้เด็กๆ ของเราครับ
เป็นความหวังของพ่อแม่ลูก และสังคมไทยครับครับคุณครู ^_^