ความเห็น 2990057

​แก้“0”ก่อนติด“0”

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจพี่ครู

เข้าใจว่า นโยบายบางอย่างน่าจะยกเลิกไป

แต่ที่เด็กติด 0 มีหลายประเด็น

ปัญหาอยู่ที่ว่า ถึงเราจะรับเด็กไม่เก่งมา

แต่ความท้าทายอยู่ที่ว่า

ทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นได้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพครับ

เด็กเก่ง ทำอย่างไรเขาก็เก่งครับ

ขอบคุณมากๆครับ