ความเห็น 2989807

เลิก “สุรา” พา “วัว” กลับบ้าน....นวัตกรรมเลิกเหล้าของชาวบ้านนาดี

เขียนเมื่อ 

การให้ชุมชน ได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง  หรือร่วมกับภายนอกแบบมีส่วนร่วม
เป็นแนวโน้มที่จะปลดปล่อยพันธะหลุมดำสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืนไปตามลำดับ

ขอบคุณครับ