ความเห็น 2989749

ไม่จน...."ตอก"!!!!

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับครูมะเดื่อ

-สมัยนี้มีของใช้ทดแทนมากมาย.แต่ขาดการเชื่อมโยงสายใยชุมชนครับครู

-ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้..ครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ