ความเห็น 2989669

โลกและชีวิต (141) : ไม่มีที่ใดปราศจาก...

เขียนเมื่อ 

มีอยู่ที่ๆหนึ่ง..เมื่อ..ว่าง เปล่า..จึงปราศจาก..ซึ่งทั้งสิ้นทั้งมวล...รวมทั้งตน..