ความเห็น 2989433

การศึกษาไทยทำไมจึงคุณภาพต่ำ

เขียนเมื่อ 

เรียนน้องครูกาย....

ในความเห็น ส่วนตัวผมมองว่า ผอ.ตาถึงที่ดึงมาทำงานฝ่ายบริหาร งบประมาณ

อาจเห็น วัตรปฎิบัติในการครองตนเป็นครูมา 25 ปี ที่บริหารงบประมาณตนเองได้ตรง ตามโจทย์ ที่รัฐบาล คุณสมชาย(คสช) ประกาศออกมา

(พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของครูทุกวันนี้ เริ่มจากปัญหาหนี้สินครู ซึ่งหากยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่กู้เงินเกินตัว จะสามารถปลดเปลื้องหนี้สินตัวเองได้)

จึงขอสนับสนุน ตำแหน่งใหม่ ที่มาปฎิรูปงบประมาณของโรงเรียน....