ความเห็น 2989302

​ชีวิตที่พอเพียง : ๒๒๖๔. ข้าวลืมผัว

เขียนเมื่อ 

ชื่อ...อ่านครั้งเดียว จำได้ดี...ไม่ลืมค่ะอาจารย์