ความเห็น 2989301

ไม่จน...."ตอก"!!!!

เขียนเมื่อ 

จักตอก...ไม่จน เพราะ จักตอก...งานฝีมือที่นำไปทำประโยชน์ได้มากมายนะคะ