ความเห็น 2989239

ไม่จน...."ตอก"!!!!

เขียนเมื่อ 

กว่าจะเป็นสินค้าขายได้ ใช้เวลาและแรงงานไม่น้อยทีเดียว...เป็นกำลังใจให้เกษตรกรของเราค่ะ..