ความเห็น 2989236

ไม่จน...."ตอก"!!!!

เขียนเมื่อ 

ไม่จนตอก...ต้องตอกย้ำ..๕