ความเห็น 2988743

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

จูลี่ ชาญสถาพร
IP: xxx.7.249.180
เขียนเมื่อ 

วันที่สามของการอบรมได้เรียนรู้ประโยคหนึ่งที่ชอบมากคือ ไม่มีอะไรที่ดีที่สุด มี่แต่เหมาะสมที่สุด  ชอบกิจกรรมที่ทำตอนเช้า มีการแบ่งกลุ่มใหม่ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น