ความเห็น 2988679

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

Surapong Chatpun
IP: xxx.53.16.217
เขียนเมื่อ 

October 4, 2014; in the morning, I learnt about health care system and biosphere from Ajarn Chanetwallop and did a group activity to brainstorm on "PSU medical school and the prospective Thai health care system within the AEC". My group came out with the theme "Quality come first". This activity shared many ideas and brought me to learn and know from other angles such as provider and patient views.

In the afteroon, I learnt about patents  from Ajarn Weerasak and I knew the categories of intellectual properties. Furthermore, I listened the experiences from Ajarn Jakkapong, Giffarine company vice president. I knew that how we get the licence to be our property by stating in the contract.

In my group, we have assigned the topics in the chapter 7 and 9 of the "Abundance" book to our members. 

Finally, the conclusion is that looking at our strength and using it to make the outstanding in health service.