ความเห็น 2988553

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

จูลี่ ชาญสถาพร
IP: xxx.19.201.16
เขียนเมื่อ 

วันที่สองของการอบรมค่อยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีการพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ก็สนุกสนาน ได้หัวเราะโดยเฉพาะในช่วงเช้า ได้เรียนรู้การแต่งกาย การวางตัว ซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ส่วนช่วงบ่ายของ อ.อิทธิภัทร ได้รู้ว่าอุปนิสัยเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต คนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความมุ่งมั่น
วิชาที่ 6 หัวข้อ 3 V’s and Mini Research ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำ Research การเลือกหัวข้อที่จะทำ โดยส่วนตัวถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ท้าทาย เนื่องจากเป็นคนอ่อนประสบการณ์ ต้องอาศัยพี่ ๆ ในกลุ่มช่วยชี้แนะอย่างมาก