ความเห็น 2988550

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

Surapong Chatpun
IP: xxx.19.201.16
เขียนเมื่อ 

Today,in the morning, I learnt about how to correct and improve my appearances and personality such as how to dress, how to walk, how to sit, how to take care people etc. There are tips that you should concern when you doubt about how to deal with other people. They are safety, convenience, hospitable, oder and honor. 

In the afternoon, I learnt about managing self performance. Everyone has his/her abitlity to pull out the performance and can improve it.  I was asked to write some inner good thing about myself that I see and other people see.Furthermore, there was an activity that make I to connect my story with the pictures that I picked up. This make I learnt to deal with the problem and solve it with my experience. There are 3 verbs that drive our life; be, do and have.

Last, I have join the group to think about the topics that we have to raise for our group's mini research. We raised 2 topics, one is about the orthopedic innovation and another is the good health program.