ความเห็น 2988542

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

ทัศนีพร สร้อยสน
IP: xxx.19.201.16
เขียนเมื่อ 

จากเมื่อวานสู่วันนี้ ได้เรียนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยได้ยินเมื่อก้าวเข้ามารับงานหัวหน้างาน แต่เราก้อยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้คำต่างๆ เรื่องราวต่างๆ  ประสบการณ์จากอาจารย์หลายๆท่านที่ได้มา Share ทำให้เราได้Learn นอกจากนี้เราเองก็ต้อง Share  Learn &Careด้วย อีกทั้งต้องปรับ Mindset ของตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในวันต่อๆไป ขอบคุณทางคณะและอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ได้มีโอกาสในการเข้าอบรมครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ