ความเห็น 2987656

โรงเรียนแห่งความสุข : (ค้นหา) ที่สุดกิจกรรม ที่สุดของสถานศึกษา...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ พี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ

การสำรวจสิ่งเหล่านี้  เป็การประเมินมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาของพวกเขาเอง..
ส่งเสริมการมองมุมบวกให้กับชีวิตไปในตัวด้วยเช่นกัน

ขอบคุณครับ