ความเห็น 2987503

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมมรรค

จิน
IP: xxx.109.21.24
เขียนเมื่อ 

สาธุครับ