ความเห็น 2985713

ฟักข้าวมีประโยชน์มากเช่น ยอด-ใบ-ลูกอ่อน ลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณกานดา วันที่13 นี้ผมขึ้นเชียงใหม่ มีข้าวสังหยดมาฝาก โทรกลับ 084 2546990 ครับ