ความเห็น 2985153

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

(น้องครับ...บรรทัดที่สอง ควรลงท้ายด้วยเสียงจัตวา จะไพเราะมากครับ ตัวอย่างเช่น...)

คราก่อนนั้น แวะอ่าน ทุกวันวี่

มาบัดนี้ เว้นว่าง ห่างเขียนไข

ด้วยภาระ หน้าที่ ต้องห่างไป

ดวงฤทัย คิดถึง โกทูโน ฯ

....

Best wish ครับ....พี่ชาย ชยพร  แอคะรัจน์