ความเห็น 2984776

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ความต่าง คือ ตัวตนเฉพาะของเราเอง 

มั่นใจในสิ่งที่เรารู้สึก มั่นใจในสิ่งที่รู้สึกดีๆ ค่ะ