ความเห็น 2984771

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารยประหยัดมากค่ะ “ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต”