ความเห็น 2984659

มะเร็งผู้ชาย__ กับ 'เนื้อ-ไข่-ไก่-นม'

เขียนเมื่อ 

มีข้อแนะนำ..สำหรับ(ผู้เป็น)..มะเร็งต่อมลูกหมาก..ชนิด..เริ่มๆที่พบแล้ว...(ในตัวตน..แล้วบ้างไหม..เอ่ย).นอกจาก..ปรับเปลี่ยน..วิถีการการกิน...(การฉายแสง... มีผลไหม..มากน้อยอย่างไร..เจ้าคะ..กับผู้ป่วย..)...และ..ลดความเสี่ยงหรือผลทางการรักษา..ได้ดีกว่า..การตรวจหาเชื้อ..ด้วยวิธีการเจาะ..หาเชื้อ..มะเร็งว่าเป็นชนิดไหน...

(ที่จะทำให้ผู้ป่วย...มีสุขภาพดี..ไปนานๆหน่อย)...เจ้าค่ะ..เรียนมาเพราะอยากทราบ...ความเห็น..เจ้าค่ะ..(ยายธี)