ความเห็น 2984655

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ดิบๆ กลางป่าลึก สงัด อบอุ่น ใกล้กองไฟ และมวลมิตร กับชุมชนกะเหรี่ยง ที่อยู่กับป่าอย่าง สมดุล มีความสุข