ความเห็น 2984425

โรงเรียนแห่งความสุข : (ค้นหา) ที่สุดกิจกรรม ที่สุดของสถานศึกษา...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านบันทึกครับ

-โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ คงเป็นทิศทางที่ดีในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษานะครับ

-ช่วงนี้มีข่าวการรับจ้างทำการบ้าน/งานต่าง ๆ ของนักเรียนบ่อย ๆ 

-เช้านี้ดูรายการทีวีเห็นมีการเปิดเฟสบุ๊ครับจ้างด้วย

-มองอีกมุมหนึ่ง ผมว่า...ไม่น่าปล่อยผ่านเลยไป..น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับ

-ขอบคุณครับ